Položen ispit

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da je gospođica Ana-Marija Kurtovic, uspješno položila ispit za „Specijalist za veleprodaju i vanjsku trgovinu” i da će ojačati naš PALCO - tim

Želimo gospođi Kurtovic sve najbolje.