• Pharmazie1 65086147
  • Pharmazie2 69559707

Фармација & козметика

Овде можете да го пронајдете продукт портфолиото за апликација во Фармација & козметика:

Лецитини

Литиум метали

Нативни и модифицирани скробови

Органолитиум

Полиоли

Протеини

Хидроколоиди

Нашите технолози се секогаш тука за лично да Ви помогнат. Со задоволство ја очекуваме Вашата порака!

Не успеавте да го пронајдете производот? Ве молам контактирајте не, со задоволство ќе Ви помогнеме.