Molkerei 70732485

Млечни производи

Овде можете да го пронајдете продукт портфолиото за апликација во Млечни производи:

Био-органски производи

Боја

Лецитини

Млечна маст

Нативни и модифицирани скробови

Пектини

Полиоли

Презли

Производи од млеко и сурутка

Протени

Фосфати

Хидроколоиди

Нашите технолози се секогаш тука за лично да Ви помогнат. Со задоволство ја очекуваме Вашата порака!

Не успеавте да го пронајдете производот? Ве молам контактирајте не, со задоволство ќе Ви помогнеме.