Palco Team Kroatien

Подружница во Хрватска

ПАЛКО д.о.о. Загреб/Хрватска е основана во есента 2007 година како фирма ќерка на ПАЛКО ГмбХ Колбермур, Германија со 100% сопственост. Фирмата е оргентирана на Хрватска и Словенија која станува се позначаен пазар.
Со технолошка и комерцијална услуга, купувачите во Хрватска и Словенија можат да бидат снабдувани со сите потребни суровини “just-in-time” од модерен скадиштен и логстички центар.


Сашо Павлович - Извршен<span> директор Управител за продажба, маркетинг и стратешко планирање</span>

Сашо Павлович

Извршен директор Управител за продажба, маркетинг и стратешко планирање


Тел: +49-8031-9508-0

Дамир Зубович - Извршен директор                                                                                                                    

Дамир Зубович

Извршен директор                                                                                                                    


Тел: +385-1-6133727

Мирјана Крњаја - Извршен директор                                                                                                                           

Мирјана Крњаја

Извршен директор                                                                                                                           


Тел: +385-1-6133765

Луција Ковачич - технолог

Луција Ковачич

технолог

Тел: +385-1-6110876
мобилни: +386-41-851841

Марко Шмитлехнер - Главен технолог

Марко Шмитлехнер

Главен технолог


Тел: +385-1-6110876

Хелена Барич - Технолог

Хелена Барич

Технолог


Тел: +385-1-7988610

Лиза Голубич                              - Асистент за продажба

Лиза Голубич                            

Асистент за продажба


Тел: +385-1-6133764

Адријана Бркљача Малинкович - Комерцијалист

Адријана Бркљача Малинкович

Комерцијалист


Тел: +385-1-4094973

Мирјана Матич - Раководител на канцеларија

Мирјана Матич

Раководител на канцеларија


Тел: +385-1-6110897