Palco Niederlassung Serbien

Подружница во Србија

ПАЛКО д.о.о. во Шабац/Србија е основана во 2004 со мнозинска сопственост на ПАЛКО Колбермур / Германија. Го покрива многу специјалниот пазар на Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора.
Подружницата поседува комплетен дистрибутивен центар вклучувајќи лабараторија, нуди технолошки и комерцијални услуги и има интегрирано царински склад.


Сашо Павлович - Извршен директор Управител за продажба, маркетинг и стратешко планирање 

Сашо Павлович

Извршен директор Управител за продажба, маркетинг и стратешко планирање 


Тел: +49-8031-9508-0

Горан Негованович - Извршен директор          & ко-сопственик                                                    

Горан Негованович

Извршен директор          & ко-сопственик                                                    


Тел:    +381-15-355-150

Драган Ињатович - Менаџер на продажба                                                                                                         

Драган Ињатович

Менаџер на продажба                                                                                                         

Тел:    +381-15-355-150
мобилни: +381 63 74 13 740

Зоран Милинкович - Менаџер на продажба                                                    

Зоран Милинкович

Менаџер на продажба                                                    

Тел:     +381-15-355-150
мобилни: +381 63 338 014

Никола Петрович - Менаџер на продажба и маркетинг

Никола Петрович

Менаџер на продажба и маркетинг

Тел:    +381-15-355-150
мобилни: +381 63 483 176

Младен Гаврилович - Главен технолог                       

Младен Гаврилович

Главен технолог                       

Тел:    +381-15-355-150
мобилни: +381 63 558 521

Александар Живкович - Технолог                            

Александар Живкович

Технолог                            

Тел:    +381-15-355-150
мобилни: +381 63 338 486

Марија Илич - Технолог                             

Марија Илич

Технолог                             

Тел:    +381-15-355-150
мобилни: +381 63 338 960

Јелена Мандич - Администратор                    

Јелена Мандич

Администратор                    


Тел:    +381-15-355-150