Palco Niederlassung Serbien

Подружница во Србија

ПАЛКО д.о.о. во Шабац/Србија е основана во 2004 со мнозинска сопственост на ПАЛКО Колбермур / Германија. Го покрива многу специјалниот пазар на Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора.
Подружницата поседува комплетен дистрибутивен центар вклучувајќи лабараторија, нуди технолошки и комерцијални услуги и има интегрирано царински склад.


Сашо Павлович - Извршен директор Управител за продажба, маркетинг и стратешко планирање 

Сашо Павлович

Извршен директор Управител за продажба, маркетинг и стратешко планирање 


Тел: +49-8031-9508-0

Горан Негованович - Извршен директор          & ко-сопственик                                                    

Горан Негованович

Извршен директор          & ко-сопственик                                                    


Тел:    +381-15-355-150

Зоран Милинкович - Менаџер на продажба                                                                                      

Зоран Милинкович

Менаџер на продажба                                                                                      

Тел:     +381-15-355-150
мобилни: +381 63 338 014

Марија Илич - Технолог                             

Марија Илич

Технолог                             

Тел:    +381-15-355-150
мобилни: +381 63 338 960

Александар Живкович - Технолог                            

Александар Живкович

Технолог                            

Тел:    +381-15-355-150
мобилни: +381 63 338 486

Јелена Мандич - Администратор                    

Јелена Мандич

Администратор                    


Тел:    +381-15-355-150