Положен испит

Драго ни е што нашиот приправник г-ѓа Ана-Марија Куртовиќ, успешно го помина испитот за големопродажба и надворешна трговијаи дека таа ќе се зајакне нашиот PALCO - тим.

Ние и посакаме на г-ѓа Куртовиќ се најдобро.