ПАЛКОМАК ќе гради сопствен канцелариски и логистички центар

Пред две години се роди идејата за изградба на сопствен канцелариски и логистички центар во Скопје, со добра сообраќајна конекција.

Првиот чекор беше во почетокот на 2015 со купување на имот воблизина на аеродромот и автопатот.

Веднаш беше побарано одобрение за градба и во краток рок соодветната дозвола е веќе доделена.

По изготвувањето на проектот, церемонијата за поставување на камен темелник е закажана за крајот на 2016 година, додека комплетното завршувањето на проектот е планиран за есен 2017 година.
Оваа инвестиција е направена од најдлабоките убедување дека пазарите во Македонија, Косово и Албанија ќе продолжат позитивно да се развиваат. Со новата инвестиција ПАЛКОМАК ќе има можност пофлексибилно и побрзо
да им служи на своите клиенти со потребните производи.

Ние ќе известуваме од време на време за напредокот во изградбата.