Поставување на камен темелник на канцелариско-логистичкиот центар во Македонија

После обезбедување на идеална градежна површина во 2015, во овој месец ќе се постави камен темелник.

Во ПАЛКОМАК се задоволни со прогресот на градежниот проект. Завршувањето е планирано за есента 2017.

Ќе продолжиме да известуваме.