Напредува изградбата на канцелариско-логистичкиот центар ПАЛКОМАК во Македонија

Palkomak220217