Напредува изградбата на канцелариско-логистичкиот центар ПАЛКОМАК во Македонија

Palkomak 16 11 2017 1