Напредува изградбата на канцелариско-логистичкиот центар ПАЛКОМАК во Македонија

20180329 110942