Početak rada za kancelarijski I logistički centar u Makedoniji

Nakon kupovine idealne parcele u 2015, radovi su već počeli ovog meseca.

Palkomak je veoma zadovoljan sa brzim napretkom izgradnje ovog projekta. Završetak radova je planiran na jesen 2017.

Nastavićemo sa obaveštavanje.